Розрахунок стикових накладок

У вузлах головних ферм, крім фасонок, ставляться також накладки, які перекривають стики елементів поясів. Товщину цих накладок можна визначити за наступною формулою

,

де tф – товщина накладки;

Ароб – робоча площа елемента; Ароб = Ап або Ароб = ; Ароб = 433,4 см2

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
hн – висота накладки, яка приймається однаковою з висотою перерізу елемента поясу; hн = 55 см

d0 – діаметр отвору для високоміцних болтів; d0 = 2,5 см;

n – Кількість болтових отворів в першому ряду накладки; n = 3;

Товщину накладки приймаємо рівною 1,4 см.


documentavrtvoj.html
documentavrucyr.html
documentavrukiz.html
documentavrurth.html
documentavruzdp.html
Документ Розрахунок стикових накладок